Om oss

Den här bloggen skrivs av Lars Niklasson och Lena Mårtensson, rektor respektive prorektor på Högskolan i Skövde. Lars akademiska bas är som  professor i datavetenskap medan Lena är professor i omvårdnad.

Texterna handlar om händelser och företeelser som påverkar Högskolan i Skövde och de människor och organisationer som finns i Högskolans närhet.