Vikten av fler studentbostäder i Skövde

apartment-apartment-building-architecture-323705
Skövde behöver ungefär 300 studentlägenheter ytterligare för att täcka dagens behov.

Av Lars Niklasson

Den senaste veckan har debatten i medierna kring de planerade 132 studentlägenheterna i Skövde varit intensiv. Jag konstaterar med glädje att alla som varit engagerade i debatten tydligt uttryckt några gemensamma perspektiv i frågan, nämligen att behovet av nya studentlägenheter är stort och att ambitionen att bygga dem är mycket hög. Skillnaderna i uppfattningarna synes vara hur finansieringen bör lösas. Det är inte min fråga att ha synpunkter på, eftersom Högskolan som statlig myndighet inte får finansiera eller äga studentbostäder och själv därför inte riktigt äger denna fråga. Jag har dock stor tillit till att de som faktiskt äger frågan löser den, så att ett bra boende till en rimlig kostnad kan erbjudas studenter vid Högskolan i Skövde.

För att tydliggöra behovet av nya lägenheter kan jag referera till en utredning som Högskolan själv gjort. Den visar en brist på cirka 300 lägenheter för att möta dagens behov. En annan indikation på behovet av nya studentbostäder är att Skövde kommun de senaste tre åren hamnat på Sveriges Förenade Studentkårers ”röda lista”. Det betyder något förenklat att nya studenter inte kan erbjudas ett tryggt boende under höstterminen, utan får hitta tillfälliga lösningar. För att komma på den ”gröna listan” krävs bland annat att studenter inom sex månader erbjuds ett förstahandskontrakt som gäller under hela studietiden och att hyran är rimlig i förhållande till studenters låga inkomst.

En bra affär

Jag har stor tillit till att ansvariga löser frågan skyndsamt, eftersom det ligger i Skövde kommuns eget intresse. Att utnyttja att Högskolan attraherar nya talanger till staden, vilka kan välja att stanna kvar efter studierna, bidrar till Skövdes ambition att bli 60 000 invånare. Av de studenter som examinerades från Högskolans utbildningsprogram 2015/2016, var 196 boende i Skövde kommun innan studierna. I januari 2018 bodde 334 av de som examineras, i Skövde kommun. Det är ett nettotillskott på 138 invånare. Bara ökade skatteintäkter från detta tillskott uppgår till runt 15 miljoner kronor årligen. Politiker och andra ansvariga inser naturligtvis den goda affär det är att attrahera studenter till orten.

Hur påverkar då bristen på studentbostäder möjligheten för Högskolan att växa och utbilda fler? Jag ser ett stort värde i att kunna erbjuda en livaktig studiemiljö och utbildning på vårt campus i Skövde och då är en ökad studentvolym möjlig om inpendlingen ökar. Digitaliseringen ger också goda möjligheter att erbjuda distansutbildning, vilken kan lämpa sig bra för erfarna studenter på avancerad nivå. Sammantaget innebär detta att Högskolan kan utbilda fler genom ökad inflyttning, ökad inpendling eller ökad distansutbildning av olika slag. Högskolan kommer att nyttja alla dessa möjligheter framgent. Relationen mellan dem ligger lite utanför Högskolans kontroll. Vi är dock överens om att bostadsfrågan är viktig för studenter, Högskolan och kommunen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s