Det behövs ett studentperspektiv på Skövdes utveckling

Studenter
De ansvariga som tänker långsiktigt på Skövdes utveckling behöver kunna pendla mellan olika perspektiv. Och studentperspektivet måste finnas med i arbetet.

Av Lars Niklasson

Fram till den 30 juni 2010 var alla Sveriges studenter obligatoriskt anslutna till en studentkår och betalade kåravgift. Kåren bevakade att studenterna fick den utbildning de hade rätt till och arrangerade samtidigt en mängd sociala aktiviteter för studentgruppen. När det så kallade kårobligatoriet avskaffades 2010 slog det hårt mot Studentkåren här i Skövde, liksom mot flera andra studentkårer runt om i landet. Medlemsantalet sjönk kraftigt och Kåren fick svårt att både klara utbildningsbevakningen och de viktiga studiesociala aktiviteterna.

Nu är det dock bättre tider. Häromdagen berättade Studentkåren i Skövdes ordförande för mig att Kårens medlemsantal och medlemmarnas engagemang har ökat kraftigt under det senaste året. Den positiva utvecklingen beror bland annat på att Kåren har arbetat hårt med sin synlighet bland studenterna och med sin marknadsföring. En annan anledning är att kårens olika delsektioner har blivit allt starkare.

Ett specifikt Studentperspektivet

Den som aldrig varit delaktig i beslutsfattande på en högskola kan ibland ha svårt att förstå hur centralt det är att det finns en fungerande studentkår. Genom Kårens representanter kan vi säkerställa att vi ser på olika frågor ur ett studentperspektiv innan vi fattar beslut.

Det är dock inte bara Högskolan som behöver ha ett studentperspektiv på sin verksamhet här i Skövde. Även Skövde kommun och dess kommunalt ägda bostadsbolag  Skövdebostäder behöver kunna se på frågor ur ett studentperspektiv. Högskolans studenter kommer förvisso från många olika bakgrunder, är i olika åldrar, har olika familjesituationer och rent allmänt olika förutsättningar. Men trots att studenterna är en heterogen grupp finns det faktiskt ett specifikt studentperspektiv.

Låt oss ta studentbostadsfrågan som exempel. En studentbostad i Skövde är inte detsamma som ett billigt men bra boende för unga människor i Skövde. En studentbostad är ett bra boende som i vissa fall också kan behöva vara möblerat. Ett boende som finns inom cykelavstånd från Högskolan i Skövde samt har en hyressättning anpassad till en person som lever på studielån och studiebidrag (i storleksordningen knappt 11 000 kr/månad). Det är ett boende som är knutet till det faktum att man är student och kommer flyttande till Skövde för att studera och finnas i Högskolans närhet i ett till fem år. Det innebär i sin tur att omsättningen av personer som bor en studentbostad blir relativt hög.

Möjlighet att bo och leva

Om Skövde vill vara en kommun som attraherar och behåller talanger och kompetens är studentperspektivet på bostäder viktigt. Men studentperspektivet är inte bara viktigt för människors möjlighet att bo i Skövde. Det är ett lika viktigt perspektiv när vi utvecklar staden för att människor ska vilja leva i Skövde. Högskolans studenter kan nämligen bidra med sina perspektiv på vad som gör Skövde attraktiv och de har många kloka tankar som handlar om tillgången till uteliv, kultur, natur och idrott. De ansvariga som tänker långsiktigt på Skövdes utveckling behöver därför kunna pendla mellan olika perspektiv i sitt arbete. Hit hör bland andra äldreperspektivet, näringslivsperspektivet, barnperspektivet, familjeperspektivet och – eftersom Skövde nu är en högskoleort – studentperspektivet.

En tjänst att rekommendera

Högskolan i Skövde har bara funnits i 41 år. Det är naturligt att studentperspektivet inte är lika etablerat i stadens samhällsutvecklingsarbete som det är i vissa andra svenska städer där det finns lärosäten. Nu finns dock en välfungerande studentkår som går att tillfråga när en beslutsfattare vill veta hur studenterna ser på det ena och det andra. Det är en rådgivande tjänst jag kan rekommendera eftersom jag själv ofta har förmånen att få lyssna till Studentkårens kloka synpunkter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s