Ett för Högskolan i Skövde alldeles speciellt sjukhus

Av Lena Mårtensson

Etableringen och utbyggnaden av Högskolan i Skövde är en av flera faktorer som förklarar varför Skövde är delregionen Skaraborgs största kommun sett till antalet innevånare. Andra förklaringsfaktorer finns bland annat att hämta i Skövdes starka näringsliv där de olika Volvo-bolagen agerar draglok. Men Skövde har också flera offentliga aktörer vars verksamhet är stor och där det arbetar högt specialiserade yrkesmänniskor med lång utbildning. En av dessa viktiga aktörer är Skaraborgs sjukhus som 2017 hade runt 3 400 nettoårsarbetare.

Ett fritt flöde av kompetens

Som prorektor har jag ett särskilt ansvar för Högskolan i Skövdes samverkan med offentlig sektor och det innebär att jag värnar extra om just Skaraborgs sjukhus. Sjukhuset är nämligen en central och viktig samverkanspart för Högskolan i Skövde, inte minst eftersom alla våra studenter inom vårdområdet genomför delar av sin utbildning vid sjukhuset. Som vår rektor Lars Niklasson skrivit i ett tidigare blogginlägg finns det en gemensam nämnare för all samverkan mellan ett lärosäte och en annan organisation: samverkan kräver tid.  Både Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde måste därmed investera tid för att vår samverkan ska fungera.

Flera av högskolorna runt om i landet är i samma situation som Högskolan i Skövde. Det vill säga, det finns en högskola som utbildar olika vårdprofessioner och som samverkar med det sjukhus som finns på orten. När samverkansarbetet fungerar riktigt bra kan man nå ett läge där kompetens flödar fritt mellan sjukhuset och lärosätet. När samverkan fungerar dåligt kan i värsta fall två offentligt finansierade organisationer arbeta i var sitt stuprör och därmed missa den utvecklingspotential de båda kan nå med gemensamma krafter.

Ett konkret exempel på vad som kan uppstå när sjukhus och högskola samverkar nära är de nya specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktningarna anestesi och operation som Högskolan i Skövde nu har skapat och som Skaraborgs sjukhus köper som uppdragsutbildningar till sina medarbetare. Sjukhuset har stort behov av just dessa utbildningar. Gemensamt hårt arbete och stort engagemang från både högskola och sjukhus gjorde att vi lyckades hitta en bra lösning.

Att säkerställa kvalitet och omfattning

Ett viktigt mål i Högskolan i Skövdes utvecklingsplan är att få ytterligare examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. En av dessa nya examenstillstånd ska vara inom just hälso- och vårdområdet.

Att sträva efter examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom hälso- och vårdområdet är ett sätt att säkerställa kvaliteten och omfattningen på de vårdutbildningar som Högskolan i Skövde har idag. Förutsättningarna för att bedriva bra utbildningar inom hälso- och vårdområdet är nämligen desamma som för andra akademiska utbildningar. Vill en högskola ha bra studenter måste man ha bra lärare och bra lärare behöver i sin tur goda utvecklings- och forskningsmöjligheter. Det är i sin tur enklare att skapa goda utvecklings- och forskningsmöjligheter när ett lärosäte kan utbilda på alla nivåer inom ett ämne, det vill säga grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Samarbetet med Skaraborgs sjukhus är helt centralt för att Högskolan i Skövde ska kunna lösa den här ekvationen. Högskolan kan bara upprätthålla den livskraftiga forsknings- och utbildningsmiljö som våra olika utbildningar inom vård och hälsa behöver genom en nära samverkan med sjukhuset.

Intensitet och närhet

Skaraborgs sjukhus måste också kunna dra konkret nytta av den forsknings- och utbildningsmiljö som finns på Högskolan på fler sätt än att Högskolan utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor åt sjukhuset. Ett sätt skulle kunna vara att Högskolan underlättar för sjukhuset att behålla högt specialiserade medarbetare. Detta kan till exempel ske genom att redan disputerade sjuksköterskor eller barnmorskor kan arbeta kliniskt på sjukhuset och parallellt med detta fortsätta forska och undervisa vid Högskolan.

De medelstora regionala sjukhusen och högskolorna runt om i landet har ofta en stark samverkan med varandra redan idag. Det är dock viktigt att både högskolorna, sjukhusen, landsting och regioner arbetar för att upprätthålla intensiteten och närheten i samverkansarbetet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha starka vårdutbildningar runt om i hela landet.

2 reaktioner på ”Ett för Högskolan i Skövde alldeles speciellt sjukhus

  1. En utbildningssatsning som man borde utveckla på högskolan i Skövde är vårdproduktionsteknik. Eftersom högskolan i Skövde både bedriver vårdutbildning och utbildning i produktionsteknik. Många av de kunskaper i produktionsteknik för industrin är direkt tillämpliga inom vårdarbete. På SkaS har det bedrivits ett antal projekt tillsammans med Docent Peter Almström på Chalmers kring produktionsteknik inom vården. En produktionsteknikerutbildning med inriktning på vårdarbete bör därför inrättas.
    Ett annat område som bör utvecklas är simuleringsträning i vårdarbete. På SkaS bedrivs idag dels simuleringsträning på akutmottagningen dels det prisade simuleringsarbetet på ambulansen. Här borde högskolan ta initiativet till att samordna simuleringsträning med serious game för att ytterligare effektivisera simuleringsverksamheten inom vården.

    Gilla

  2. Det stämmer absolut att Högskolan i Skövde borde göra mer vad gäller vårdproduktionsteknik. Ett antal synergier finns som går att använda till att skapa en perfekt utbildning. Jag röstar också på en ny utbildning inom detta område och ser fram emot beslut som leder till ett nytt program eller åtminstone ett antal spännande kurser!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s